Impak Sosio-Ekonomi

Terdapat kesan aktiviti pembalakan terhadap kehidupan sosio-ekonomi ke atas penduduk tempatan. Walau bagaimanapun, Orang Asli hutan bukan sahaja penting dari segi ekonomi tetapi juga socioculturally. Mereka adalah bergantung kepada hutan bukan sahaja kehidupan mereka tetapi juga untuk pengenalan dan kehidupan rohani. Ia adalah penting bahawa untuk membangunkan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangkan atau mengelakkan impak negatif pembalakan kepada masyarakat setempat khususnya Orang Asli ia perlu mengambil kira bukan hanya aspek ekonomi tetapi juga aspek sosio-budaya. Jabatan Perhutanan sudah mempunyai di tempat beberapa langkah-langkah tebatan melalui usaha pada pengurusan hutan mampan. Sebagai contoh pembalak dihalang daripada pokok penuaian penting untuk kehidupan Orang Asli seperti petai dan pokok madu lebah Tualang.

Semasa pembinaan jalan balak, syarikat-syarikat pembalakan perlu mengikut piawaian tertentu yang ditetapkan oleh Jabatan Hutan dan pelan penuaian menunjukkan penjajaran jalan hendaklah disediakan. Berimpak rendah amalan pembalakan lain seperti bukan pembalakan tebing sungai, hanya tagged pokok yang ditanda oleh Jabatan Perhutanan log dan arah penebangan dikuatkuasakan. Semua ini menyumbang kepada melindungi sumber hutan yang penting kepada kehidupan Orang Asli. langkah-langkah pencegahan tambahan untuk mengurangkan kesan aktiviti pembalakan pada Orang Asli hidup sosio-ekonomi-budaya perlu dibangunkan seperti untuk mengelakkan mewujudkan kawasan pembalakan berhampiran dengan penempatan Orang Asli, terutamanya penyelesaian besar seperti Rancangan Pengumpulan Semula (RPS). Ini adalah amat perlu dalam RPS yang baru ditubuhkan, yang belum lagi berjaya membangun ekonomi pertanian komersial yang produktif dan ditempatkan semula Orang Asli masih bergantung kepada hutan untuk kehidupan mereka. Peneroka Orang Asli dalam semua RPS di Perak masih bergantung kepada hutan untuk kehidupan mereka. Walaupun dalam beberapa RPS seperti RPS Jernang dan Pos Kemar, ladang kelapa sawit mereka telah dituai tetapi dividen yang mereka terima tidak mencukupi untuk memastikan atas kewujudan garis kemiskinan. kawasan pembalakan harus terletak jauh dari orang-orang tempatan air bekalan sumber tadahan, terutama bagi mereka yang tinggal berhampiran dengan hutan dan yang bekalan air (Bekalan Air Masyarakat) terletak di hutan simpan. Berkualiti rendah bekalan air akan dilihat sebagai hasil langsung daripada aktiviti pembalakan dan telah menyediakan sebab-sebab untuk melindungi oleh orang-orang ini. Ia adalah penting untuk mewujudkan yang rapat dan penglibatan yang berterusan dengan pihak berkepentingan yang berkenaan setiap kali kawasan pembalakan baru akan dibuka.

Ini boleh mengelakkan geseran yang tidak perlu antara kontraktor pembalakan dan rakyat tempatan yang tinggal di kawasan atau berhampiran dengan kawasan itu. Satu dialog dengan pemimpin-pemimpin dan kampung-kampung yang tinggal berhampiran atau di kawasan yang dikenal pasti untuk pembalakan kampung, perlu diwujudkan sebelum apa-apa tindakan yang difikirkan oleh rakyat tempatan untuk pembalakan yang berkaitan diambil. Bagi masyarakat Orang Asli, adalah disyorkan dialog tiga penjuru yang terdiri daripada Jabatan Perhutanan, JHEOA dan pemimpin-pemimpin tempatan. Bagi penduduk kampung Melayu dialog itu akan menjadi antara Jabatan Perhutanan dan JKKK. Dalam mengkaji kesan aktiviti pembalakan di atas sosio-ekonomi kepada rakyat tempatan, persepsi mereka terhadap kesan adalah sama penting dengan kesan sebenar. Apa yang rakyat sebagai kesan negatif, walaupun pada hakikatnya mereka tidak benar, mereka akan mempengaruhi tindakan rakyat rantau ini. Seperti Jabatan Perhutanan mempunyai untuk menyedari kesalahan persepsi ini dan dimasukkan ke dalam satu tempat ke tempat untuk menangani masalah ini. perhubungan awam yang baik dan hubungan baik dengan penduduk tempatan adalah penting. Kontraktor pembalakan perlu digalakkan untuk mengupah masyarakat setempat dan Orang Asli untuk membantu semasa operasi penuaian.

Pekerja-pekerja ini boleh membantu dalam mengenal pasti tapak yang sensitif dan isu-isu kepada majikan mereka sekali gus mengelakkan konfrontasi. Pengurangan kesan yang berkaitan dengan tanah perkuburan Orang Asli, bekalan air dan kebun boleh dilakukan dengan bantuan dari JHEOA. Tapak perkuburan Orang Asli nenek moyang, sumber air dan kebun perlu ditetapkan dan ditandakan dengan jelas di peta dan di lokasi. Ini perlu dikemaskinikan apabila sesuai. Semasa perancangan penuaian, Jabatan Perhutanan perlu menyampaikan maklumat ini kepada kontraktor pemegang lesen / pembalakan kira-kira sensitiviti lokasi ini dan mengadakan perbincangan dengan masyarakat Orang Asli dan JHEOA. Pelan Penuaian Perhutanan harus merangkumi langkah berjaga-jaga dan kawalan langkah-langkah untuk mengelakkan kerosakan kepada kawasan-kawasan ini. Sekiranya kerosakan ke laman-laman berlaku, kontraktor perlu segera memaklumkan kepada jabatan Perhutanan dan masing-JHEOA. Satu skim pampasan yang sesuai perlu dipertimbangkan.


Last Updated: 14 March 2017

Hubungi Kami