• Utama
  • Korporat
  • Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan Jabatan Perhutanan Negeri Perak

  • Semua permohonan untuk mengeluarkan hasil-hasil hutan akan diproses (didaftar) mengikut prosedur yang telah ditetapkan dalam tempoh tiga (3) hari.

  • Semua aduan kesalahan hutan akan diambil tindakan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari.

  • Proses kelulusan permit memasuki Hutan Simpanan Kekal Negeri Perak dan penyewaan kemudahan di Taman Eko Rimba dalam tempoh lima (5) hari bekerja.Terakhir dikemaskini: 24 Mac 2021

Hubungi Kami