• Utama
  • Korporat
  • Prestasi Piagam Pelanggan

Prestasi Piagam Pelanggan

Pencapaian Perlaksanaan Piagam Pelanggan Jabatan Perhutanan Negeri Perak Bagi Jun 2021


Bil.

Piagam Pelanggan

Bilangan aktiviti yang menepati sasaran
 

1.

Semua permohonan untuk mengeluarkan hasil-hasil hutan akan diproses (didaftar) mengikut prosedur yang telah ditetapkan dalam tempoh tiga (3) hari.

Menepati sasaran 1 minggu

Melebihi 1 minggu tetapi tidak melebihi 2 minggu

Melebihi 2 minggu

 

10

 

1

 

0

2.

Semua aduan kesalahan hutan akan diambil tindakan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari.

Menepati sasaran 2 minggu

Melebihi 2 minggu tetapi tidak melebihi 4 minggu

Melebihi 4 minggu

1

0

0

3.

Proses kelulusan permit memasuki Hutan Simpanan Kekal Negeri Perak dan penyewaan kemudahan di Taman Eko Rimba dalam tempoh lima (5) hari bekerja.

Menepati sasaran 2 minggu

Melebihi 2 minggu tetapi tidak melebihi 4 minggu

Melebihi 4 minggu

1

0

0

/div>

Terakhir dikemaskini: 23 September 2021

Hubungi Kami