• Utama
  • Perhutanan
  • Sumber Hutan
  • Jenis Sumber Hutan

Sumber Hutan

Secara keseluruhannya jumlah kawasan berhutan di Negeri Perak ialah 1,012,240.91 hektar. Bagi keluasan Hutan Simpanan Kekal (HSK) 986,822.65 hektar dan Cadangan Hutan Simpanan Kekal (CHSK) di Negeri Perak adalah seluas 5,255.40 hektar yang terletak dalam lima (5) pentadbiran Pejabat Hutan Daerah yang berlainan iaitu seluas 938,329.02 hektar adalah terdiri daripada Hutan Darat dan 42,410.63 hektar adalah Hutan Paya Laut. Selain itu seluas 6,083.00 hektar adalah Ladang Hutan. Oleh yang demikian, jumlah keseluruhan keluasan kawasan HSK bagi Negeri Perak adalah 97.31 peratus daripada jumlah keluasan Negeri.Last Updated: 20 October 2022

Hubungi Kami