NOTIS PEMBERITAHUAN

Dimaklumkan bahawa Pihak Berkuasa Negeri melalui Mesyuarat Jawatankuasa Sumber Hasil Hutan (JKSHH) Bil. 3/2021 telah memutuskan bahawa semua permohonan kuari di dalam Hutan Simpanan Kekal Negeri Perak perlu dikemukakan kepada Pejabat Tanah dan Galian Negeri Perak untuk tujuan pertimbangan dan kelulusan. Ketetapan syarat ini adalah berkuatkuasa mulai November 2021.PENGARAH PERHUTANAN NEGERI
JABATAN PERHUTANAN NEGERI PERAKTerakhir dikemaskini: 10 Disember 2021

Hubungi Kami