• Utama
  • Perhutanan
  • Operasi Hutan
  • Pengeluaran Hasil Hutan

Pengeluaran Hasil Hutan

Pengeluaran Kayu

Pengeluaran kayu balak di Negeri Perak Darul Ridzuan bagi tahun 2024 (sehingga 30 April 2024) adalah berjumlah 19,646.86 meterpadu (m³) yang terdiri dari kumpulan jenis Kayu Keras Berat (KKB), Kayu Keras Sederhana (KKS), Kayu Keras Ringan (KKR) dan Lain-Lain Jenis (LLJ) seperti maklumat di bawah:

Bil.

Kumpulan Jenis Kayu

Pengeluaran (m3)

1.

Kayu Keras Berat (KKB)

1,148.36

2.

Kayu Keras Sederhana (KKS)

6,539.96

3.

Kayu Keras Ringan (KKR)

11,958.54

4.

Lain-Lain Jenis (LLJ)

0.00

 

Pengeluaran Hasil Bukan Kayu

Pengeluaran hasil bukan kayu di Negeri Perak Darul Ridzuan bagi tahun 2024 (sehingga 30 April 2024)  adalah seperti maklumat di bawah:

Bil.

Jenis Hasil Bukan Kayu

Pengeluaran /Kutipan Hasil (RM)

1.     

Buluh

201,235batang /RM14,086.45

2.     

Rotan

0

3.     

Madu

0

4.     

Herba

0

5.     

Tanah Merah

0

6.     

Batuan

0

7.     

Pasir

742.27tan/RM2,629.67

 Terakhir dikemaskini: 18 Mei 2024

Hubungi Kami