• Utama
  • Perhutanan
  • Operasi Hutan
  • Pengeluaran Hasil Hutan

Pengeluaran Hasil Hutan

Pengeluaran Kayu

Pengeluaran kayu balak di Negeri Perak Darul Ridzuan bagi tahun 2023 (sehingga Mei) adalah berjumlah 106,616.79 meterpadu (m³) yang terdiri dari kumpulan jenis Kayu Keras Berat (KKB), Kayu Keras Sederhana (KKS), Kayu Keras Ringan (KKR) dan Lain-Lain Jenis (LLJ) seperti maklumat di bawah:

Bil.

Kumpulan Jenis Kayu

Pengeluaran (m3)

1.

Kayu Keras Berat (KKB)

7,412.31

2.

Kayu Keras Sederhana (KKS)

31,663.78

3.

Kayu Keras Ringan (KKR)

67,540.70

4.

Lain-Lain Jenis (LLJ)

-

 

Pengeluaran Hasil Bukan Kayu

Pengeluaran hasil bukan kayu di Negeri Perak Darul Ridzuan bagi tahun 2023 (sehingga Mei) adalah seperti maklumat di bawah:

 

Bil.

Jenis Hasil Bukan Kayu

Hasil

1.

Rotan

RM1,718.00

2.

Petai

RM60.00

3.

Buluh

RM4,245.40

4.

Batuan

RM2,249,412.51

 Last Updated: 06 July 2023

Hubungi Kami