• Utama
  • Perhutanan
  • Sumber Hutan
  • Jenis Sumber Hutan

Sumber Hutan

Secara keseluruhannya jumlah kawasan berhutan di Negeri Perak sehingga 30 September 2023 adalah seluas 1,015,406.45 hektar di mana seluas 988,700.88 hektar merupakan Hutan Simpanan Kekal (HSK) yang terletak dalam lima (5) pentadbiran Pejabat Hutan Daerah. Daripada keluasan HSK tersebut, seluas 939,000.33 hektar adalah merupakan Hutan Darat dan 42,597.41 hektar adalah Hutan Paya Laut. Selain itu, seluas 7,103.14 hektar adalah Ladang Hutan. Oleh yang demikian, jumlah keseluruhan keluasan kawasan HSK bagi Negeri Perak adalah 97.37 peratus daripada jumlah keluasan Negeri.Last Updated: 05 April 2024

Hubungi Kami