• Utama
  • Perhutanan
  • Pembangunan
  • Hutan Simpanan Hutan Dara (VJR)

Hutan Simpanan Hutan Dara (VJR)

Hutan Simpanan Hutan Dara (VJR) telah diwujudkan pada tahun 1950an. Penubuhan ini bertujuan untuk memastikan beberapa hutan dara Negara terpelihara dan sentiasa kekal bagi menggambarkan ciri-ciri dan jenis-jenis hutan Semenanjung Malaysia yang dikenali dengan keunikkan disamping untuk tujuan pengajaran, penyelidikan dan pengembangan.

Bagi menjamin pencapaian objektif-objektif penubuhannya, Kawasan-kawasan VJR yang sedia ada perlu dikekalkan dan dipelihara melalui pelaksanaan sistem pengurusan secara optima.

Bagi Negeri Perak Darul Ridzuan sejumlah kawasan VJR dengan keluasan ± 6,545.0 hektar yang meliputi pelbagai jenis hutan telah ditubuhkan untuk tujuan sepenuhnya.Last Updated: 09 August 2016

Hubungi Kami