Impak Sosio-Ekonomi

Terdapat kesan aktiviti pembalakan terhadap kehidupan sosio-ekonomi ke atas penduduk tempatan. Walau bagaimanapun, bagi Orang Asli, hutan bukan sahaja penting dari segi ekonomi tetapi juga socioculturally. Mereka adalah bergantung kepada hutan bukan sahaja kehidupan mereka tetapi juga untuk pengenalan dan kehidupan rohani. Ia adalah penting bahawa untuk membangunkan langkah-langkah mitigasi untuk mengurang atau mengelakkan impak negatif pembalakan kepada masyarakat setempat khususnya Orang Asli ia perlu mengambil kira bukan hanya aspek ekonomi tetapi juga aspek sosio-budaya. Jabatan Perhutanan telah mengambil beberapa langkah bagi menjaga kepentingan orang asli dan masyarakat setempat seperti menjadikan pokok – pokok petai dan pokok tualang sebagai pokok perlindungan dan dilarang tebang oleh pekerja pembalakan.

Amalan pembalakan berimpak rendah (Reduce Impact Logging – RIL) juga diamalkan dalam kerja-kerja pembalakan seperti penilaian impak sosial, perancangan terperinci sebelum, semasa dan selepas operasi pembalakan, pengawalan dan pemantauan pembinaan infrastruktur pembalakan dan  pemulihan hutan, keselamatan dan kesihatan pekerja, latihan dan penyelenggaraan mesin dan jentera pembalakan. Semua ini menyumbang kepada melindungi sumber hutan yang penting kepada kehidupan Orang Asli. Langkah-langkah pencegahan untuk mengurangkan kesan aktiviti pembalakan kepada kehidupan Orang Asli dan sosio-ekonomi-budaya perlu dipertimbangkan untuk mengurangkan impak pembalakan terhadap mereka terutama kepada Orang Asli yang masih bergantung kepada hutan untuk kehidupan mereka. Kawasan pembalakan juga perlu memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat Orang Asli dan masyarakat setempat agar dapat membantu menyara kehidupan mereka.

Sesi dialog konsultasi dengan pemimpin-pemimpin dan masyarakat kampung berhampiran atau di kawasan yang dikenalpasti untuk pembalakan perlu dilaksanakan sebelum pelaksanaan aktiviti pembalakan. Bagi masyarakat Orang Asli, adalah disyorkan dialog tiga penjuru yang terdiri daripada Jabatan Perhutanan, JAKOA dan pemimpin-pemimpin tempatan dilaksanakan. Bagi penduduk kampung Melayu, sesi dialog konsultasi antara Jabatan Perhutanan dan JKKK/MPKK perlu dilaksanakan. Dalam mengkaji kesan aktiviti pembalakan di atas sosio-ekonomi kepada rakyat tempatan, persepsi mereka terhadap kesan adalah sama penting dengan kesan sebenar. Hubungan baik masyarakat setempat dengan agensi kerjaan serta pengusaha kawasan pembalakan perlu dipelihara dan dijaga dengan baik. Kawasan – kawasan sensitif/keagamaan perlu diketahui, ditanda dan dipelihara oleh semua pihak. Tapak perkuburan Orang Asli nenek moyang, sumber air dan kebun perlu ditetapkan dan ditandakan dengan jelas di peta dan di lokasi. Ini perlu dikemaskinikan dari semasa ke semasa. Semasa perancangan pembalakan, Jabatan Perhutanan perlu menyampaikan maklumat ini kepada kontraktor pemegang lesen / pembalakan berkaitan sensitiviti lokasi ini dan perlu mengadakan perbincangan dengan masyarakat Orang Asli dan JAKOA. Rancangan mengusahasil hutan harus merangkumi langkah berjaga-jaga dan kawalan langkah-langkah untuk mengelakkan kerosakan kepada kawasan-kawasan ini. Sekiranya berlaku kerosakan, kontraktor perlu segera memaklumkan kepada Jabatan Perhutanan dan JAKOA. Satu skim pampasan yang sesuai perlu dipertimbangkan.

 Terakhir dikemaskini: 18 Mei 2024

Hubungi Kami