Fauna

Pengenalan

Malaysia merupakan salah satu Negara yang mempunyai kepelbagaian biologi atau sumber biodiversity yang tinggi di dunia. Perkara ini turut dijelaskan dengan jumlah spesies yang direkodkan di Malaysia. Untuk flora, sehingga kini direkodkan bahawa terdapat 17 631 spesies tumbuhan yang merangkumi 377 alga, 1387 briofit, 1600 paku-pakis, 61 gimnosperm, 4180 monokot dan 10 026 dikot. Manakala untuk fauna pula, terdapat 9563 spesies yang meliputi 480 mamalia, 742 burung, 242 amfibia, 567 reptilia, 590 ikan air tawar, 1967 kupu-kupu dan 1073 kumbang daun.

Skop Perlindungan Hidupan Liar


Melalui Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 [Akta 716] menyatakan bahawa :

 1. Spesies dilindungi ialah mamalia, burung, reptilia, amfibia, avifauna dan serangga;
 2. Perlindungan turut meliputi mana-mana bahagian atau terbitan hidupan liar yang dilindungi atau dakwaan pada label atau tanda yang mengandungi bahagian atau terbitan hidupan liar;
 3. Kawalan terhadap operasi zoo, pembiak bakaan dalam kurungan, sarkas, pameran hidupan liar atau penyelidikan;
 4. Hidupan liar yang dikeluarkan lesen, permit atau permit khas hendaklah ditandakan;
 5. Larangan terhadap aktiviti penghibridan [kacukan] hidupan liar;
 6. Hukuman denda yang tinggi dan penjara mandatori.

Hidupan Liar Yang Dilindungi Sepenuhnya

 1. Tiada lesen dikeluarkan untuk hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya yang tersenarai di bawah Jadual Kedua, Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 [Akta 716]. Hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya adalah :

  • Harimau Belang
  • Gajah
  • Beruang
  • Seladang
  • Tapir
  • Kambing Gurun
  • Kucing Batu dan lain-lain

  tiger

  gajah
 2. Berikut adalah senarai spesies fauna yang mempunyai kaitan dengan negeri Perak. Fauna ini mungkin mula direkodkan di Negeri Perak seperti Amolops larutensis di Bukit Larut atau spesies endemik bagi hutan simpan tersebut seperti Sphenomorphus temengorensis yang endemic di Hutan Simpan Temengor.

  Nama fauna yang berkaitan dengan Negeri Perak

  No

  Order

  Famili

  Nama Saintifik

  Nama Inggeris

  1

  Rodentia

  Muridae

  Niviventer cameroni

  Cameron Highlands White-bellied Rat

  2

  Squamata Sauria

  Agamidae

  Acanthosaura bintangensis

  Bukit Larut Mountain Horned Dragon

  3

  Squamata Sauria

  Agamidae

  Pseudocalotes larutensis

  Bukit Larut Long-headed Lizard

  4

  Squamata Sauria

  Gekkonidae

  Cnemaspis pseudomcguirei

  Bukit Larut Rock Gecko

  5

  Squamata Sauria

  Gekkonidae

  Cyrtodactylus bintangrendah

  Bintang Lowland Bent-toed Gecko

  6

  Squamata Sauria

  Gekkonidae

  Cyrtodactylus bintangtinggi

  Bintang Highland Bent-toed Gecko

  7

  Squamata Sauria

  Gekkonidae

  Hemiphyllodactylus harterti

  Bintang Slender Gecko

  8

  Squamata Sauria

  Gekkonidae

  Hemiphyllodactylus larutensis

  Larut Dwarf Gecko

  9

  Squamata Sauria

  Scincidae

  Larutia larutensis

  Bukit Larut Limbless Skink

  10

  Squamata Sauria

  Scincidae

  Sphenomorphus temengorensis

  Temengor Forest Skink

  11

  Squamata Sauria

  Gekkonidae

  Cyrtodactylus guakanthanensis

  Gua Kanthan Bent-toed Gecko

  12

  Squamata Sauria

  Gekkonidae

  Cyrtodactylus timur

  Banjaran Timur Bent-toed Gecko

  13

  Anura

  Microhylidae

  Microhyla annectens

  Larut Hills Rice Frog

  14

  Anura

  Ranidae

  Amolops larutensis

  Larut Torrent Frog
Terakhir dikemaskini: 05 Ogos 2017

Hubungi Kami