Permohonan & Pendaftaran Tukul Besi Di Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Adalah dimaklumkan bahawa kepada pemohon yang ingin memohon / mendaftar Tukul Besi Baru perlu mengisi Borang Permohonan Tukul Besi yang diedarkan secara percuma dengan memuat turun pautan di bawah atau mengambil borang di Seksyen Perindustrian & Pengusahasilan. Pemohon juga perlu mematuhi syarat-syarat tambahan bagi Permohonan Tukul Besi Baru dan menyediakan dokumen-dokumen berkaitan mengikut senarai semak seperti di bawah :

1.) Syarat-syarat Tambahan Permohonan Tukul Besi Baru
 • Penyata akaun mestilah mempunyai RM5,000.00 ke atas;
 • Syarikat mestilah mempunyai kaitan dalam bidang perhutanan / pembalakan; dan
 • Syarikat juga mesti mempunyai pekerja dan peralatan jentera.

2.) Senarai Semak Permohonan Sebagai Kontraktor Pembalakan (Pendaftaran Tukul Besi)
 • Borang Permohonan; (muat turun borang permohonan disini)
 • Gambar Pemohon;
 • Bayaran Proses (RM100);
 • Senarai Anggota Lembaga Koperasi / Pertubuhan / Yayasan yang disahkan / Maklumat Syarikat
  • Maklumat Modal;
  • Maklumat Pengarah & Pegawai;
  • Maklumat Pemegang Syer; dan
  • Ringkasan Penyata Kewangan.
 • Penyata akaun terkini (dua(2) bulan berturut-turut) tidak kurang dari RM5,000.00 atau surat perakuan bank;
 • Pemilikan jentera atau peralatan
  • dimiliki sendiri (perlu disertakan salinan geran); atau
  • disewa (perlu disertakan surat akaun penyewaan dari pemilik asal).
 • Alamat sayrikat / koperasi / pertubuhan / yayasan di Negeri Perak;
 • Salinan Memorandum "Articles of Association" / Buku Undang-undang Kecil (jika berkaitan);
 • Salinan Perakuan Pendaftaran;
 • Salinan Maklumat Perniagaan;
 • Salinan Maklumat Pemilik Masa Kini yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM);
 • Semua salinan dokumen hendaklah disahkan; dan
 • Salinan kad pengenalan pemohon.

3.) Senarai Semak Bagi Sijil Tukul Besi Yang Hilang
 • Laporan Polis;
 • Surat akuan sumpah semua Ahli Lembaga Pengarah bagi yang berkenaan (disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah)
 • Profil status syarikat terkini;
  • maklumat syarikat;
  • Maklumat Pengarah & Pegawai;
  • Maklumat Pemegang Syer; dan
  • Ringkasan Penyata Kewangan (bagi Syarikat Sendirian Berhad (SSM)).
 • Senarai Ahli Lembaga Pengarah bagi Koperasi / Yayasan / Pertubuhan;
 • Buku Akta Syarikat (MAA);
 • Undang-undang Kecil Koperasi / Buku Perlembagaan Pertubuhan;
 • Bayaran proses Sijil Baru RM500.00 atau kadar yang berkuatkuasa;
 • Bayaran pembaharuan RM500.00 atau kadar yang berkuatkuasa berserta tunggakan (jika ada) perlu dijelaskan dalam bentuk kiriman wang pos @ bank draf atas nama "BENDAHARI NEGERI PERAK" ; dan
 • Cop syarikat dan cop tukul besi (rubber stamp).


Terakhir dikemaskini: 14 Januari 2021

Hubungi Kami