Pengeluaran Hasil Hutan

Pengeluaran Kayu

Pengeluaran kayu balak di Negeri Perak Darul Ridzuan bagi tahun 2022 (sehingga Ogos)  adalah berjumlah 303,864.23 meterpadu (m³) yang terdiri dari kumpulan jenis Kayu Keras Berat (KKB), Kayu Keras Sederhana (KKS), Kayu Keras Ringan (KKR) dan Lain-Lain Jenis (LLJ) seperti maklumat di bawah:

Bil.

Kumpulan Jenis Kayu

Pengeluaran (m3)

1.

Kayu Keras Berat (KKB)

171,72.18

2.

Kayu Keras Sederhana (KKS)

95,920.59

3.

Kayu Keras Ringan (KKR)

190,771.46

4.

Lain-Lain Jenis (LLJ)

0.00

 

Pengeluaran Hasil Bukan Kayu

Pengeluaran hasil bukan kayu di Negeri Perak Darul Ridzuan bagi tahun 2022 (sehingga Ogos)  adalah seperti maklumat di bawah:

 

Bil.

Jenis Hasil Bukan Kayu

Pengeluaran /Hasil

1.

Rotan

RM2,724.06

2.

Buluh

RM2,275.30

3.

Batuan

968,652.15 m3 /

RM4,244,656.64Terakhir dikemaskini: 20 Oktober 2022

Hubungi Kami