KENYATAAN TENDER / SEBUT HARGA

No. Sebutharga Tajuk Projek Tarikh, Tempat & Masa Taklimat/ Lawatan Tapak Tarikh Tutup Bayaran Pengesahan Hadir Ke Taklimat / Lawatan Tapak Senarai Syarikat Yang Hadir ke Taklimat / Lawatan 

PPN.PK.(S) 01/2023 (SKH)

 

Menjalankan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Sistem Mekanikal dan Elektrikal di Jabatan Perhutanan Negeri Perak bagi Tahun 2023 Sehingga 2024

 

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

22 November 2022 (Selasa)

Masa :
9.00 Pagi - 10.00 Pagi

 Tempat :

Bilik Mesyuarat 3, Aras 2, Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

30  November 2022 (Rabu)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 13/2023 (SKH)

 

Kerja-Kerja Membina dan Menyiapkan Tambahan Ketinggian Menara Pandang serta Lain-Lain Kerja yang Berkaitan di Taman Eko Rimba Kledang Saiong, Meru, Perak

 

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

09 Januari 2023 (Selasa)

Masa :
10.00 Pagi - 11.00 Pagi

 Tempat :

Taman Eko Rimba Kledang Saiong, Ipoh

Tarikh:

16  Januari 2023 (Isnin)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 12/2023 (SKH)

 

Kerja-Kerja Menyiapkan Projek Terbengkalai di Taman Eko Rimba Pulau Tali Kail serta Kerja-Kerja Lain yang Berkaitan di dalam Hutan Simpan Banding, Daerah Hulu Perak, Perak

 

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

11 Januari 2023 (Rabu)

Masa :
10.00 Pagi - 11.00 Pagi

 Tempat :

Taman Eko Rimba Pulau Tali Kail

Tarikh:

25  Januari 2023 (Rabu)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 25/2023 (SILV)

 

Menjalankan Kerja-kerja Bancian Hutan Selepas Tebangan (Post-F) di Sbhg. Kompt. 102 [AK-01-79-17] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 100 (petak 1) [AK-01-47- 18] (50 Ha), Sbhg. Kompt. 110 (petak 1) [AK-01-78-18] (50 Ha) dan Sbhg. Kompt. 102 & 103 [AK-01-66-17](80 Ha) Hutan Simpan Piah, Daerah Kuala Kangsar Seluas 260 hektar

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

26 Januari 2023 (Khamis)

Masa :
9.00 Pagi

 Tempat :

Dewan Rimbawan Aras G, Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

2 Februari 2023 (Khamis)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 26/2023 (SILV)

 

Menjalankan Kerja-kerja Bancian Hutan Selepas Tebangan (Post-F) di Sbhg. Kompt. 16, 18 & 19 [AU-01-39-17] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 3,5,15 & 16 [AU-01- 97-19] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 17, 18 & 29 [AU-01-56-20] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 18, 28, 29 & 30 [AU-01-93-19] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 30 & 35 [AU-01-23-18] (80 Ha) dan Sbhg. Kompt. 34, 35 & 36 [AU- 01-52-20](80 Ha) Hutan Simpan Belukar Semang, Daerah Hulu Perak seluas 480 hektar

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

26 Januari 2023 (Khamis)

Masa :
9.00 Pagi

 Tempat :

Dewan Rimbawan Aras G, Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

2 Februari 2023 (Khamis)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 27/2023 (SILV)

 

Menjalankan Kerja-kerja Bancian Hutan Selepas Tebangan (Post-F) di Sbhg. Kompt. 127 [AU-01-104-19] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 128 [AU-01-42-19] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 126 & 128 [AU-01- 06-20] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 129 [AU- 01-50-19] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 127, 128 & 129 (PTK 1) [AU-01-76-19](50 Ha) dan Sbhg. Kompt. 134 [AU- 01-05- 16](55 Ha) Hutan Simpan Bintang Hijau, Daerah Hulu Perak seluas 425 hektar 

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

26 Januari 2023 (Khamis)

Masa :
9.00 Pagi

 Tempat :

Dewan Rimbawan Aras G, Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

2 Februari 2023 (Khamis)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 28/2023 (SILV)

 

Menjalankan Kerja-kerja Bancian Hutan Selepas Tebangan (Post-F) di Sbhg. Kompt. 140 & 141[AU-01-83-19](80 Ha), Sbhg. Kompt. 139 & 142 (PTK 1) [AU- 01-06-17](55 Ha) dan Sbhg. Kompt. 143& 144 [AU-01-105-19](80 Ha) Hutan Simpan Korbu, Daerah Kuala Kangsar seluas 215 hektar

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

26 Januari 2023 (Khamis)

Masa :
9.00 Pagi

 Tempat :

Dewan Rimbawan Aras G, Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

2 Februari 2023 (Khamis)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 29/2023 (SILV)

 

Menjalankan Kerja-kerja Bancian Hutan Selepas Tebangan (Post-F) di Sbhg. Kompt. 4 & 5 [AU-01-112-18](80 Ha), Sbhg. Kompt. 9,10 & 11 [AU-01-24-20](80 Ha), Sbhg. Kompt. 8, 9, 10 & 12 [AU-01-33-19](80 Ha) dan Sbhg. Kompt. 7 & 8 (PTK S) [AU-01-03-18](80 Ha) Hutan Simpan Gerik, Daerah Hulu Perak seluas 320 hektar

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

26 Januari 2023 (Khamis)

Masa :
9.00 Pagi

 Tempat :

Dewan Rimbawan Aras G, Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

2 Februari 2023 (Khamis)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 30/2023 (SILV)

 

Menjalankan Kerja-kerja Bancian Hutan Selepas Tebangan (Post-F) di Sbhg. Kompt. 165, 166, 168 & 173 [AK-01-27- 18](80 Ha), Sbhg. Kompt. 155 161 & 165 [AK-01-92-18](80 Ha) Sbhg. Kompt. 162 & 165 [AK-01-15-20](80 Ha) dan Sbhg. Kompt. 152, 153, 154, 162 & 163 [AK-01-88-18](80 Ha) Hutan Simpan Kledang Saiong, Daerah Kuala Kangsar seluas 320 hektar

 

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

26 Januari 2023 (Khamis)

Masa :
9.00 Pagi

 Tempat :

Dewan Rimbawan Aras G, Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

2 Februari 2023 (Khamis)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 31/2023 (SILV)

 

Menjalankan Kerja-kerja Bancian Hutan Selepas Tebangan (Post-F) di Sbhg. Kompt. 310, 314, 315 & 316 [AM-01-45- 18] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 303 [AM-01- 86-19] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 298 & 312 (PTK 1) [AM-01-34-19] (50 Ha) dan Sbhg. Kompt. 315 [AM-01-76-20] (80 Ha) Hutan Simpan Bukit Kinta, Daerah Kinta/Manjung seluas 290 hektar

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

26 Januari 2023 (Khamis)

Masa :
9.00 Pagi

 Tempat :

Dewan Rimbawan Aras G, Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

2 Februari 2023 (Khamis)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 32/2023 (SILV)

 

Menjalankan Kerja-kerja Bancian Hutan Selepas Tebangan (Post-F) di Sbhg. Kompt. 309, 310 & 312 [AU-01-29- 20](80 Ha), Sbhg. Kompt. 310 [AU-01- 32-20](80 Ha), Sbhg. Kompt. 309 & 310 [AU-01-20-20](80 Ha), Sbhg. Kompt. 321 & 323 (PTK 1) [AU-01-04-20](50 Ha) Dan Sbhg. Kompt.323 [AU-01-112- 19](80 Ha) Hutan Simpan Bintang Hijau, Daerah Hulu Perak seluas 370 hektar

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

26 Januari 2023 (Khamis)

Masa :
9.00 Pagi

 Tempat :

Dewan Rimbawan Aras G, Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

2 Februari 2023 (Khamis)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 33/2023 (SILV)

 

Menjalankan Kerja-kerja Bancian Hutan Selepas Tebangan (Post-F) di Sbhg. Kompt. 206 (BLOK D) [AL-01-79-20] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 207 [AL-01-47-20] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 206 & 207 (BLOK E) [AL-01-02-19] (80 Ha) dan Sbhg. Kompt. 207 [AL-01-05-20] (80 Ha) Hutan Simpan Bintang Hijau, Daerah Larut & Matang seluas 320 hektar

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

26 Januari 2023 (Khamis)

Masa :
9.00 Pagi

 Tempat :

Dewan Rimbawan Aras G, Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

2 Februari 2023 (Khamis)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 24/2023 (SKH)

 

Kerja-Kerja Menaiktaraf Pagar Keselamatan dan Laluan Keselamatan serta Lain-lain Kerja Berkaitan di Pejabat Hutan Daerah Kinta/Manjung, Perak

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

13 Mac 2023 (Isnin)

Jam 10.00 – 11.00 pagi

 

Bertempat di

Pejabat Hutan Daerah Kinta/Manjung

Tarikh:

27 Mac 2023 (Isnin)

Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 19/2023 (SKH)

 

Kerja-Kerja Menaiktaraf Pagar Keselamatan dan Lain-lain Kerja Berkaitan di Pejabat Sub Renj Kuala Gula

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

14 Mac 2023 (Selasa)

Jam 10.00 – 11.00 pagi

 

Bertempat di

Pejabat Sub Renj. Kuala Gula

Tarikh:

27 Mac 2023 (Isnin)

Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 18/2023 (SKH)

 

Kerja-Kerja Menaiktaraf Pejabat Renj Pengkalan Hulu, Daerah Hulu Perak

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

Jam 11.00 – 12.00 pagi

 

Bertempat di

Pejabat Renj. Hutan Pengkalan Hulu

Tarikh:

27 Mac 2023 (Isnin)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 16/2023 (SKH)

 

Kerja-Kerja Menaiktaraf Pagar Keselamatan dan Lain-lain Kerja Berkaitan di Pejabat Renj. Hutan Lawin, Daerah Hulu Perak

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

Jam 2.00 – 3.00 petang

 

Bertempat di

Pejabat Renj. Hutan Lawin

Tarikh:

27 Mac 2023 (Isnin)

Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.Pk. (S) 39/2023 (SILV

Perkhidmatan Menjalankan Kerja-kerja Tanaman Kawasan Hutan Terosot Serta Kerja-kerja berkaitan di Sbhg. Kompt. 18 Hutan Simpan Pondok Tanjung, Daerah Larut dan Matang seluas 12 hektar

Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

 

Masa :

9.00 Pagi

 

Tempat :

Dewan Rimbawan Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

23 Mac 2023 (Khamis)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.Pk. (S) 40/2023 (SILV

Perkhidmatan Menjalankan Kerja-kerja Tanaman Kawasan Hutan Terosot Serta Kerja-kerja berkaitan di Sbhg. Kompt. 31 Hutan Simpan Pondok Tanjung, Daerah Larut dan Matang Seluas 10 hektar

Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

 

Masa :

9.00 Pagi

 

Tempat :

Dewan Rimbawan Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

23 Mac 2023 (Khamis)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.Pk. (S) 44/2023 (SILV

Perkhidmatan Menjalankan Kerja-kerja Rawatan Tanaman Kawasan Hutan Terosot Serta Kerja-kerja berkaitan di Sbhg. Kompt. 2, 3 & 27 Hutan Simpan Amanjaya, Daerah Hulu Perak Seluas 15 hektar

Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

 

Masa :

9.00 Pagi

 

Tempat :

Dewan Rimbawan Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

23 Mac 2023 (Khamis)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.Pk. (S) 45/2023 (SILV

Menjalankan Kerja-kerja Tanaman Mengaya serta kerja-kerja berkaitan di Sbhg. Kompt. 9 (Petak A, B, C dan D) Hutan Simpan Bubu, Daerah Kuala Kangsar. Seluas 40 hektar

Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

 

Masa :

9.00 Pagi

 

Tempat :

Dewan Rimbawan Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

23 Mac 2023 (Khamis)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.Pk. (S) 46/2023 (SILV

Menjalankan Kerja-kerja Tanaman Mengaya serta kerja-kerja berkaitan di Sbhg. Kompt. 35b (Petak A, B, C, D dan E) Hutan Simpan Bubu, Daerah Kuala Kangsar Seluas 40 hektar

Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

 

Masa :

9.00 Pagi

 

Tempat :

Dewan Rimbawan Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

23 Mac 2023 (Khamis)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.Pk. (S) 47/2023 (SILV

Menjalankan Kerja-kerja Tanaman Mengaya serta kerja-kerja berkaitan di Sbhg. Kompt. 13 & 14 (Petak A, B, C, D, E, F, G dan H) Hutan Simpan Piah, Daerah Kuala Kangsar Seluas 80 hektar

Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

 

Masa :

9.00 Pagi

 

Tempat :

Dewan Rimbawan Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

23 Mac 2023 (Khamis)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.Pk. (S) 48/2023 (SILV

Menjalankan Kerja-kerja Rawatan Tanaman Mengaya serta kerja-kerja berkaitan di Sbhg. Kompt. 53 & 54 (Petak D dan E) Hutan Simpan Segari Melintang, Daerah Kinta/Manjung Seluas 20 hektar

Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

 

Masa :

9.00 Pagi

 

Tempat :

Dewan Rimbawan Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

23 Mac 2023 (Khamis)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.Pk. (S) 49/2023 (SILV

Menjalankan Kerja-kerja Rawatan Tanaman Mengaya serta kerja-kerja berkaitan di Sbhg. Kompt. 64 & 78 (Petak A, B, C, D dan E) Hutan Simpan Piah, Daerah Kuala Kangsar Seluas 20 hektar

Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

 

Masa :

9.00 Pagi

 

Tempat :

Dewan Rimbawan Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

23 Mac 2023 (Khamis)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.Pk. (S) 50/2023 (SILV

Perkhidmatan Penanaman Bakau (Musnah Piai, Pokok Musuh dan Penanaman Bakau) di Sbhg. Kompt. 19 [AL-01-02-17](6.6Ha), [AL-01-20-17](8.8Ha), [AL-01-34-17](6.6Ha), [AL-01-51-17](6.6Ha), Sbhg. Kompt. 20 [AL-01-100-17](6.6Ha) dan [AL-01-110-17](6.6Ha) Hutan Simpan Pulau Selinsing, Daerah Larut dan Matang Seluas 41.8 hektar

Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

 

Masa :

9.00 Pagi

 

Tempat :

Dewan Rimbawan Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

23 Mac 2023 (Khamis)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.Pk. (S) 51/2023 (SILV

Perkhidmatan Penanaman Bakau (Musnah Piai, Pokok Musuh dan Penanaman Bakau) di Sbhg. Kompt. 94 [AL-01-17-17](8.8Ha),  [AL-01-132-17](8.8Ha), [AL-01-42-17](6.6Ha), [AL-01-105-17] (6.6Ha)dan [AL-01-71-17](6.6Ha) Hutan Simpan Pulau Pasir Hitam, Daerah Larut dan Matang Seluas 37.4 hektar

Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

 

Masa :

9.00 Pagi

 

Tempat :

Dewan Rimbawan Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

23 Mac 2023 (Khamis)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.Pk. (S) 52/2023 (SILV

Perkhidmatan Penanaman Bakau (Musnah Piai, Pokok Musuh dan Penanaman Bakau) di Sbhg. Kompt. 19 [AL-01-79-17](8.8Ha), [AL-01-52-17](6.6Ha),  di Sbhg. Kompt. 30 [AL-01-18-17] (6.6 Ha), [AL-01-72-17] (6.6 Ha), [AL-01-68-17] (6.6 Ha), [AL-01-53-17](6.6Ha), [AL-01-21-17](6.6Ha), [AL-01-120-17] (6.6Ha) dan [AL-01-89-17](6.6Ha) Hutan Simpan Pulau Sangga Besar, Daerah Larut dan Matang Seluas 61.6 hektar

Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

 

Masa :

9.00 Pagi

 

Tempat :

Dewan Rimbawan Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

23 Mac 2023 (Khamis)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK.(S) 77/2023 (SKH)

Kerja-Kerja Pembaikan dan Penyelenggaraan Kuarters, Mengecat Kuarters dan Lain-Lain Kerja yang Berkaitan di Kuarters JH412 Segari, Daerah ManjungKenyataan Sebutharga

Tarikh :

20 Mac 2023 (Isnin)

Jam 10.00 pagi

 

Bertempat di

Pejabat Sub Renj. Segari,  Daerah Manjung

Tarikh:

29 Mac 2023 (Rabu)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK.(S) 20/2023 (SKH)

Kerja-Kerja Membina dan Menyiapkan Sebuah Tandas Baharu dan Lain-Lain Kerja Berkaitan di Pejabat Renj. Kuala Trong, Daerah Larut dan Matang, Perak


Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

21 Mac 2023 (Selasa)

Jam 10.00 – 11.00 pagi

 

Bertempat di

Pejabat Renj. Kuala Trong

Tarikh:

29 Mac 2023 (Rabu)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK. (S) 79/2023 (SPPH)

(3 Bulan)

Perkhidmatan Menyelenggara Sempadan Luar Hutan Simpanan Dara (VJR) di Kompartmen 133, Hutan Simpan Bukit Tapah, Daerah Perak Selatan Sepanjang Lebih Kurang 10.9 kmKenyataan Sebutharga

 Tarikh

20 Mac 2023 (Isnin)

 Masa

10.00 pagi  

Tempat

 Dewan Rimbawan

Aras G, Jabatan

Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

27 Mac 2023 (Isnin)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK. (S) 80/2023 (SPPH)

(3 Bulan)

 

Perkhidmatan Menyelenggara Sempadan Luar Hutan Simpanan Dara (VJR) di Kompartmen 161 Hutan Simpan Bukit Kinta (5.6 km), dan Kompartmen 5, 6, 7, 8, 9 & 10 Hutan Simpan Tanjung Hantu (5.1 km), Daerah Kinta / Manjung Sepanjang Lebih Kurang 10.7 km


Kenyataan Sebutharga

 Tarikh

20 Mac 2023 (Isnin)

 Masa

10.00 pagi  

Tempat

 Dewan Rimbawan

Aras G, Jabatan

Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

27 Mac 2023 (Isnin)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK. (S) 81/2023 (SPPH)

(4 Bulan)

 
Perkhidmatan Menyelenggara Sempadan Luar Hutan Simpanan Dara (VJR) di Kompartmen 41, 42, 43, 44, 45 & 46, Hutan Simpan Bukit Larut, Daerah Larut & Matang Sepanjang Lebih Kurang 28.7 km


Kenyataan Sebutharga

 Tarikh

20 Mac 2023 (Isnin)

 Masa

10.00 pagi  

Tempat

 Dewan Rimbawan

Aras G, Jabatan

Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

27 Mac 2023 (Isnin)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK. (S) SPPH 76/2023 

(6 Minggu)

 
Sebutharga Membuat dan Membekal Tag Penandaan Pokok bagi Jabatan Perhutanan Negeri Perak Tahun 2023 serta Kerja-Kerja Berkaitan.


Kenyataan Sebutharga

 Tarikh

27 Mac 2023 (Isnin)

 Masa

10.00 pagi  

Tempat

 

Seksyen Perancangan & Pengurusan Hutan
Aras 2, Jabatan Perhutanan Negeri Perak


Tarikh:

3 April 2023 (Isnin)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK.(S) 87/2023 (IT)

 

Sebutharga Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah, Menyokong Dan Menyelenggara 27 Unit Komputer Secara Sewaan Selama 36 Bulan Kepada Jabatan Perhutanan Negeri Perak.


Kenyataan Sebutharga

TIADATarikh:

17 April 2023 (Isnin)   

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK.(S) 88/2023 (IT)

 

Sebutharga Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji dan Mentauliah Perisian ArcGIS Desktop Standard


Kenyataan Sebutharga

TIADATarikh:

17 April 2023 (Isnin)   

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK. (S) 82/2023 (SPPH)

PPN.PK. (S) 83/2023 (SPPH)

PPN.PK. (S) 84/2023 (SPPH)

PPN.PK. (S) 90/2023 (SPPH)

PPN.PK. (S) 91/2023 (SPPH)

PPN.PK. (S) 92/2023 (SPPH)

PPN.PK. (S) 93/2023 (SPPH)

PPN.PK. (S) 94/2023 (SPPH)

PPN.PK. (S) 95/2023 (SPPH)

PPN.PK. (S) 96/2023 (SPPH)

PPN.PK. (S) 97/2023 (SPPH)

PPN.PK. (S) 98/2023 (SPPH)

 

 

 

 

 
Sebutharga Perkhidmatan Inventori Hutan Sebelum Tebangan (Pre-F) bagi Jabatan Perhutanan Negeri Perak Tahun 2023 serta Kerja-Kerja Berkaitan.


Kenyataan Sebutharga

 

 Tarikh

10 April 2023

(Isnin)

 

Masa

10.00 pagi  

 

Tempat

 Dewan Rimbawan

Aras G, Jabatan

Perhutanan Negeri PerakTarikh:

17 April 2023 (Isnin)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK.(S) 89/2023 (SKH)

 

Kerja-Kerja Menyelenggara Jeti Usahasil dan Lain-lain Kerja Berkaitan di Pejabat Renj. Kuala Sepetang, Daerah Larut dan Matang, Perak


Kenyataan Sebutharga

 Tarikh

11 April 2023 (Selasa)

Jam 10.00 pagi

 

Bertempat di

Pejabat Renj. Kuala Sepetang

Tarikh:

18 April 2023 (Selasa)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK.(S) 86/2023 (SKH)

 

Kerja-Kerja Pemasangan Palang Besi dan Pagar serta Papan Tanda Larangan Memasuki Hutan Simpan di Kawasan Hotspot Sepanjang Lebuhraya Timur-Barat yang Melibatkan Hutan Simpan Amanjaya dan Hutan Simpan Kenderong, Daerah Hulu Perak, Gerik


Kenyataan Sebutharga

 Tarikh

9 Mei 2023 (Selasa)

Jam 10.00 pagi

 

Bertempat di

Pejabat Hutan Daerah Hulu Perak

Tarikh:

17 Mei 2023 (Rabu)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK. (S) SPPH 100/2023 (4 bulan)

 

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MENCETAK, MENJILID DAN MEMBUAT BUKU LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2022, JABATAN PERHUTANAN NEGERI PERAK SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN

Kenyataan Sebutharga

 Tarikh

9 Mei 2023 (Selasa)

Jam 10.00 pagi

 

Bertempat di

Pejabat Hutan Daerah Hulu Perak

Tarikh:

17 Mei 2023 (Rabu)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK.(S) 19A/2023 (SKH)

 

 

Tawaran Semula Kerja-Kerja Menaiktaraf Pagar Keselamatan dan Lain-Lain Kerja Berkaitan di Pejabat Sub Renj Kuala Gula, Perak

Kenyataan Sebutharga

17 Mei 2023 (Rabu)

Jam 10.30 pagi

 

Bertempat di

Pejabat Sub Renj Hutan Kuala Gula

Tarikh:

25 Mei 2023 (Khamis)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK.(S) 102/2023 OPK

 

 

Bekalan Tujuh (7) Unit Dron bagi Tujuan Penguatkuasaan Hutan, Jabatan Perhutanan Negeri Perak Tahun 2023

Kenyataan Sebutharga

22 Mei 2023 (Isnin)

Jam 10.30 pagi

 

Bertempat di

Bilik Gerakan, aras 1,
Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

30 Mei 2023 (Selasa)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK.(S) 103/2023 (SKH)

 

 

Kerja-Kerja Naiktaraf Bumbung Pejabat dan Lain-Lain Kerja Berkaitan di Pejabat Renj Bidor serta Kerja-Kerja Penyelenggaraan dan Pendawaian Elektrik Semula di Pejabat Hutan Renj Bidor, Daerah Perak Selatan

Kenyataan Sebutharga

7 Jun 2023 (Rabu)

Jam 11.00 pagi

 

Bertempat di

Pejabat Renj Bidor Perak Selatan

Tarikh:

15 Jun 2023 (Khamis)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK.(S) 108/2023 (SKH)

 

Kerja-Kerja Membangun Taman Pemeliharaan Ex-Situ Herba Lenggong di Pejabat Renj. Hutan Lenggong, Daerah Hulu Perak

Kenyataan Sebutharga

12 Jun 2023 (Isnin)

Jam 10. 30pagi

 

Bertempat di

Pejabat Renj Hutan Lenggong, Daerah Hulu Perak

Tarikh:

20 Jun 2023 (Selasa)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK.(S) 104/2023 (SKH)

Kerja-Kerja Naiktaraf Bumbung, Tangga dan Lain-Lain Kerja yang Berkaitan di Ibu pejabat Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Kenyataan Sebutharga

19 Jun 2023 (Isnin)

Jam 11.00 pagi

 

Bertempat di

Pejabat Sub Renj Pengkalan Hulu

Tarikh:

27 Jun 2023 (Selasa)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK.(S) 18A/2023 (SKH)

 

Tawaran Semula Kerja-Kerja Menaiktaraf Pejabat Renj Hutan Pengkalan Hulu, Daerah Hulu Perak

Kenyataan Sebutharga

19 Jun 2023 (Isnin)

Jam 11.00 pagi

 

Bertempat di

Pejabat Sub Renj Pengkalan Hulu

Tarikh:

27 Jun 2023 (Selasa)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK.(S) 102A/2023 OPK

 

 

Tawaran Semula: Bekalan Tujuh (7) Unit Dron bagi Tujuan Penguatkuasaan Hutan, Jabatan Perhutanan Negeri Perak Tahun 2023

Kenyataan Sebutharga

26 Jun 2023 (Isnin)

Jam 10.30 pagi

 

Bertempat di

Bilik Gerakan, Aras 1,
Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

6 Julai 2023 (Khamis)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK.(S) 53/2023 (SILV)

PPN.PK(S) 54/2023 (SILV)

PPN.PK.(S) 55/2023 (SILV)

PPN.PK.(S) 56/2023 (SILV)

PPN.PK.(S) 109/2023 (SILV)

PPN.PK.(S) 110/2023 (SILV) 

PPN.PK.(S) 111/2023 (SILV)

 

Kerja-Kerja Bancian Hutan Selepas Tebangan (POST F), Perkhidmatan Penanaman Bakau (Musnah Piai, Pokok Musuh dan Penanaman Bakau), Rawatan Tanaman Mengaya serta Kerja-Kerja Tanaman dan Rawatan Tanaman Kawasan Hutan Terosot.

Kenyataan Sebutharga

22 Jun 2023 (Khamis)

Jam 10.00 pagi

 

Bertempat di

Dewan Rimbawan, Aras G,
Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

3 Julai 2023 (Isnin)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK.(S) 22/2023 (SKH)

 

 

Kerja-Kerja Naiktaraf Pagar Keselamatan dan Lain-Lain Kerja yang Berkaitan di Tapak Semaian Kg Chang, Daerah Perak Selatan

Kenyataan Sebutharga

27 Jun 2023 (Selasa)

Jam 11.00 pagi

 

Bertempat di

Tapak Semaian Kampung Chang, Bidor

Tarikh:

4 Julai 2023 (Selasa)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK. (S) 123/2023 (BKP)

 

 

 

 

Perkhidmatan Mencuci dan Membersihkan Kawasan Persekitaran Bangunan (Luar dan Dalam) Termasuk Penyelenggaraan Pokok (Bunga dan Lain-Lain) Memotong Rumput dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Selama Dua (2) Tahun Di Bangunan Jabatan Perhutanan Negeri Perak Darul Ridzuan

Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

20 Julai 2023 (Khamis)

 

Masa :

10.00 Pagi

 

Tempat :

Bilik Mesyuarat 2, Aras 1, Jabatan Perhutanan Negeri Perak

 

Tarikh:

31 Julai 2023
(Isnin)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK.(S) 119/2023 (SKH)

 

Kerja-Kerja Menaiktaraf Tapak Semaian dan Lain-Lain Kerja yang Berkaitan di Tapak Semaian Pusing, Daerah Kinta/Manjung

Kenyataan Sebutharga

31 Julai 2023 (Isnin)

Jam 9.30 pagi

 

Bertempat di

Tapak Semaian Pusing

Tarikh:

8 Ogos 2023 (Selasa))

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK.(S) 21/2023 (SKH)

 

Kerja-Kerja Memasang Pagar dan Lain-Lain Kerja Berkaitan di Stor Rampasan Renj. Kuala Trong, Daerah Larut dan Matang, Perak

Kenyataan Sebutharga

08 Ogos 2023 (Selasa)

Jam 10.00 pagi

 

Bertempat di

Pejabat Renj Kuala Trong

Tarikh:

17 Ogos 2023 (Khamis)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK.(S) 125/2023 (SKH)

 

Kerja-Kerja Membaikpulih Laluan (Boardwalk) dan Lain-Lain Kerja yang Berkaitan di Pusat Eko Pelajaran, Kuala Sepetang, Daerah Larut dan Matang, Perak

Kenyataan Sebutharga

08 Ogos 2023 (Selasa)

Jam 11.30 pagi

 

Bertempat di

Pejabat Renj Kuala Sepetang

 

Tarikh:

17 Ogos 2023 (Khamis)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

QT230000000015762

 

PERKHIDMATAN RAWATAN HABITAT DI KAWASAN KORIDOR EKOLOGI CENTRAL FOREST SPINE (CFS) A-PL1 DAN A-PL3, DAERAH HULU PERAK, PERAK SELUAS LEBIH KURANG 45 HEKTAR - RAWATAN KETIGA

Kenyataan Sebutharga

10 Ogos 2023 (Khamis)

Jam 11.00 pagi

 

Bertempat di

Dewan Rimbawan, Aras G,
Jabatan Perhutanan Negeri Perak

 

Tarikh:

17 Ogos 2023 (Khamis)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK.(S) 104/2023a (SKH)

 

Tawaran semula kerja-kerja menaiktaraf bumbung, tangga & lain-lain kerja yang berkaitan di ibu pejabat  Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Kenyataan Sebutharga

14 Ogos 2023 (Isnin)

Jam 9.30 pagi

 

Bertempat di

Bilik Mesyuarat 3, Aras 2, Jabatan Perhutanan Negeri Perak.

 

Tarikh:

22 Ogos 2023 (Selasa)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK.(S) 108/2023a (SKH)

 

Tawaran semula kerja-kerja membangunkan Taman Pemeliharaan Ex-situ Herba Lenggong di Pejabat Renj. Hutan Lenggong, Daerah Hulu Perak.

Kenyataan Sebutharga

15 Ogos 2023 (Selasa)

Jam 10.30 pagi

 

Bertempat di

Pejabat Renj. Hutan  Lenggong, Daerah Hulu Perak.

 

Tarikh:

23 Ogos 2023 (Rabu)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

QT230000000019198

PEMERKASAAN KELENGKAPAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN BAGI TAHUN 2023 DI BAWAH PEMBINAAN INFRASTRUKTUR DAN PEROLEHAN KELENGKAPAN HUTAN DI NEGERI PERAK

Kenyataan Sebutharga

 TIADA

Tarikh:

15 Ogos 2023 (Selasa)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 

     

PPN.PK.(S)109A/2023 (SILV)

PPN.PK.(S)110A/2023 (SILV)

PPN.PK.(S)112/2023 (SILV)

PPN.PK.(S)113/2023 (SILV)


 

Kerja-kerja Tanaman dan Rawatan Tanaman Mengaya (TM) dan Tanaman dan Rawatan Tanaman Kawasan Hutan Terosot, Perkhidmatan Membekal dan Menghantar Peralatan dan Kelengkapan Kerja Luar dan Perkhidmatan Membekal dan Menghantar Peralatan Tapak Semaian Jabatan Perhutanan Negeri Perak Bagi Tahun 2023.   

Kenyataan Sebutharga

16 Ogos 2023 (Rabu)

Jam 12.00 tengah hari

 

Bertempat di

Seksyen Silvikutur & Kepalbagaian Biologi, Jabatan Perhutanan Negeri Perak.

 

Tarikh:

23 Ogos 2023 (Rabu)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK.(S) 106/2023 (SKH)

 

Kerja-Kerja Menaiktaraf Rumah Nepenthes Serta Lain-lain Kerja Yang Berkaitan Di Taman Eko Rimba Kledang Saiong, Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

Kenyataan Sebutharga

05 September 2023 (Selasa)

Jam 3.00 Petang

 

Bertempat di 

Taman Eko Rimba Kledang Saiong, Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

Tarikh:

12 September 2023 (Selasa)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK.(S)120/2023 (SKH)

 

Kerja-Kerja Menaiktaraf Rumah Nepenthes Serta Lain-lain Kerja Yang Berkaitan Di Taman Eko Rimba Kledang Saiong, Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

Kenyataan Sebutharga

05 September 2023 (Selasa)

Jam 3.00 Petang

 

Bertempat di 

Taman Eko Rimba Kledang Saiong, Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

Tarikh:

12 September 2023 (Selasa)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

Print EmailLast Updated: 18 September 2023

Hubungi Kami